arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
Whatsapp WhatsApp Whatsapp Hemen Ara Randevu Bize Yazın

Uzm. Dr. Onur BALCI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kişisel Bilgiler

Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İhtisas: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
E-posta: onur.balci@oyh.com.tr
MESLEKİ KARİYER

Van Alaşehir Sağlık Ocağı
Van Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi Yeni doğan Yoğun bakım Ünitesi
Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Uluslar arası Yayın ve Kongre Bildirimleri

Işıkay S, Yılmaz K, Balcı O, Özarslan K, Yılmaz AF, Okumuş S., “Brusellozlu 21 olgunun değerlendirilmesi.” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012.
Balcı O, Işıkay S, Varan C, Almacıoğlu M, Carman KB., ” Brucellosis presenting with Guillain-Barre syndrome.” Pediatric Infectious Disease 2012.
Balcı O, Taviloğlu ZŞ, Yılmaz AF, Coşkun ME, Varan C, Almacıoğlu M, Kılınç MA, Sivaslı E., “Üniversite Hastanemizde konjenital anomalilerin görülme sıklığı ve dağılımı.” Gaziantep Med J. 2012
Işıkay S, Balcı O, Yımaz K., “Bir çocukta tek taraflı damak paralizisi: Bir olgu sunumu.” Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2012.
Balcı O, Sivaslı E, Taviloğlu ZŞ, Yılmaz AF, Arslan S, Coşkun ME, Varan C, Almacıoğlu M, Kılınç MA., “Horseshoe Kidney as a new anomaly in PAGOD syndrome: Case Report.” Turkiye Klinikleri J Pediatr 2013.
Işıkay S, Balcı O, Yımaz K., “Febril konvülziyonu olan bir çocukta bruselloz: Bir olgu sunumu.” Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2013.
Balcı O, Işıkay S., “Konjenital Toxoplazma enfeksiyonu: Hidrosefalinin nadir bir nedeni”. Güncel pediatri Dergisi 2014.
Balcı O, Kılınç MA, Ucuz İ, Yıldırım A, Sarı MY., “Çocuk Acil Servise Başvuran Nöroleptik malign sendromlu bir olgu sunumu.” Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2015.
Taviloğlu ZŞ, Balcı O, Erdoğdu B, Okumuş S, Coşkun ME, Sivaslı E., “Preterm bebekte primer persistan hiperplastik vitröz: Bir olgu sunumu.” Ulusal Neonataloji Kongresi UNEKO-20, 2012.
Özkars MY, Keskin Ö, Küçükosmanoğlu E, Metin A, Balcı O., “Farklı klinik bulgularla seyreden IL-12 reseptör beta 1 eksikliği olan 4 olgu.” Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 2012.

Randevu Al
ArabicEnglishTurkish