Turkey  United Kindom              Çocuk SağlığıE-SONUÇ
Hastane Randevu  Doktorlarımız Cevaplıyor  Hastane Bilgi


Özel Yalova Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Keriman Akyıldız, panik bozukluk ve panik atak hakkında açıklamalarda bulundu.

keriman akyildizÖzel Yalova Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Keriman Akyıldız,” Korku belirli bir ağrı veya tehlike sonucunda, uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşamsal bir mekanizmadır, evrensel duygudur. Korku sonucunda vücutta çeşitli değişiklikler olur. Korku anında hissedilen heyecan duygusu, bedensel tepkilere dönüşüp titreme, kızarma, nefes alamama, kalp çarpıntısı, bayılacak gibi olma ve benzeri durumlarla bedensel olarak da açığa çıkmaktadır. Korku kişide herhangi bir ger-çek tehdit oluşmadan meydana geldiği takdirde anksiyete olarak ad-landırılmaktadır. Anksiyetenin şiddetli yaşandığı psikiyatrik bozukluk-lardan biri olan panik bozukluğu halk arasında çoğunlukla panik atak ifadesi kullanılmakla birlikte ikisi farklı kavramlardır. “ dedi.

Dr. Keriman Akyıldız panik atağı ise şöyle tanımladı “ Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı nöbetlerine PANİK ATAĞI diyoruz. Birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar; çoğu zaman 10-30 dakika (seyrek olarak da 1 saate kadar) devam ettikten sonra kendiliğinden geçer.”


PANİK ATAĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma, fenalık hissi,
 • Çarpıntı, kalbin kuvvetli ya da hızlı vurması,
 • Terleme,
 • Nefes darlığı ya da boğulur gibi olma,
 • Soluğun kesilmesi
 • Baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma
 • Uyuşma ya da karıncalanma
 • Üşüme, ürperme ya da ateş basması,
 • Bulantı, karın ağrısı, mide -barsak şikâyetleri
 • Titreme ya da sarsılma
 • Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme
 • Kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu
 • Ölüm korkusu


PANİK BOZUKLUĞU NEDİR?

 • Tekrarlayıcı beklenmedik Panik Atakları ile ataklar arasında ki zamanlarda başka Panik Ataklarının tekrar olacağına ilişkin sü-rekli bir kaygı duyma,
 • Panik Ataklarının “kalp krizi geçirip ölme”, “kontrolünü yitirip çıldırma” ya da “felç geçirme” gibi kötü sonuçlara yol açabilece-ğini düşünme,
 • Ataklara ve olası kötü sonuçlarına karşı önlem olarak (işe git-meme, spor, ev işi yapmama, bazı yiyecek ya da içecekleri yiyip içmeme, yanında ilaç, su, alkol, çeşitli yiyecekler taşıma gibi) bazı davranış değişikliklerinin görüldüğü ruhsal bir rahatsızlıktır.


PANİK BOZUKLUĞU NEDEN OLUŞUR?

Panik Bozukluğunun neden oluştuğuna ilişkin iki bilimsel açıklama vardır:

 1. Panik Bozukluğu, beynimizde sinir hücrelerinden salgılanan, heyecan ve duygusal yaşantılarımızı düzenleyen kimyasal maddelerin çalışmasındaki düzensizlikten oluşur.

 2. Panik Bozukluğu, günlük yaşantımızda yaptığımız bazı davranışlarımızın sonucunda ortaya çıkan ve tamamen “doğal ve zararsız” olan çarpıntı, terleme, nefes sıkışıklığı ya da baş dönmesi gibi bedensel belirtilerin, hasta tarafından kötü bir hastalığın belirtileri olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda da “kalp krizi geçiriyorum, öleceğim”, “çıldırıyorum”, “felç olacağım” şeklinde yanlış yorumlanması ile oluşur.

  Panik atağının ortaya çıkmasını tetikleyen diğer nedenler arasında kansızlık, kan şekerinin düşmesi, kalp rahatsızlıkları, hormonal hastalıklar, vitamin eksikliği, madde kullanımı ve panik bozukluğu dışındaki psikiyatrik bozukluklar yer almaktadır. Panik atağının yaşam boyu görülme sıklığı erişkinlerde %2-4 olarak bildirilmekte ve kadınlarda erkeklere göre daha sık olduğu görülmektedir.


PANİK BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Açıklamalarına devam eden Akyıldız, “Panik Bozukluğu, tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bugün için etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış iki türlü tedavisi vardır. Bunlar; 1.İlaç tedavisi, 2.Bilişsel-davranışçı tedavidir” dedi.

 1. İlaç Tedavisi: Panik Bozukluğunun tedavisinde, beyin sinir hücrelerinde düzensiz olan kimyasal düzenleyerek Panik Ataklarını önleyen ilaçlar kullanılmaktadır. Halen, ülkemizde bu hastalığa iyi gelen oldukça fazla sayıda ilaç bulunmaktadır.

 2. Bilişsel-davranışçı tedavi: Bu tedavi yönteminde iki amaç vardır:
  • 1. Hastanın, aslında tamamen zararsız olan Panik Atağı belirtileri hakkındaki yanlış bilgi ve inanışlarının değiştirilmesi ve hastanın bu belirtiler ile korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır.

  • 2. Panik Atağı geleceğinden korktuğu için tek başına bulunmaktan kaçındığı yer ve durumlarla aşamalı bir şekilde tekrar tekrar karşılaştırılması, böylece korkularının “yüzleşme” sağlanarak korkularını yenmesi amaçlanır.

Günümüzde elde edilen bilimsel verilere göre panik bozukluğu tedavisinde ilaç ve psikoterapi’nin birlikte uygulanması daha iyi sonuçlar vermektedir.